کتابسرای افشین | وارد شوید| ثبت نام کنید
۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی

کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی

(بخش دوم: مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی – عمومی)

تعلیم و تربیت اسلامی

منبع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تعداد
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ تومان
چرا از کتابسرای افشین خرید کنیم؟
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • ضمانت اصالت کالا
  • ارسال سریع کالا
  • پرداخت آنلاین امن
4.3/5 - (3 امتیاز)

کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم: مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی – عمومی) که به عنوان کتاب تعلیم و تربیت اسلامی نیز شناخته می شود. این کتاب منبع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش است.

 

خرید کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی

کتاب تعلیم و تربیت اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 

اطلاعاتی درباره کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی

تربیت، یکی از مهمترین مسائل جامعه‌شناسی است که همواره مورد توجه فلاسفه و متخصصان آموزش و پرورش بوده است. فلسفۀ تربیت رسمی و عمومی بر مبانی و مفروضات خاصی استوار است که اعتبار گزاره های تجویزی آن از آن نشأت می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران، تبیین فلسفی تربیت رسمی و عمومی به دلیل ویژگی‌های خاص این نوع تربیت با مباحث سیاسی و حقوقی ارتباط پیدا می‌کند.

برای تبیین تربیت رسمی و عمومی، نه تنها باید از دستاوردهای معتبر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی کمک گرفت، بلکه به ویژگی‌های سیاسی جامعه نیز توجه شود. از این رو، مبانی سیاسی تربیت، نقش و جایگاه تربیت در نظام سیاسی کشور را نشان می‌دهند و چگونگی دخالت و تأثیر نظام سیاسی در حوزه تربیت را بیان می‌کنند.

کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم: مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی – عمومی) به عنوان کتاب تعلیم و تربیت اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پروش شناخته می شود. این کتاب با در نظر گرفتن مباحث ذکر شده برای داوطلبان آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی به رشته تحریر درآمده است.

 

 

قسمتی از متن کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی

فلسفه تربیت رسمی و عمومی مانند هر نظریهٔ کلان و خرد تربیتی بر مفروضات و مبانی خاصی استوار است. اعتبار گزاره های تجویزی فلسفه تربیت رسمی و عمومی از مفروضات و مبانی آن نشأت می گیرد البته بخش مهمی از این مبانی و مفروضات در فلسفۀ تربیت در جمهوری اسلامی ایران» و مبانی اساسی مندرج در این مجموعه مدون به اجمال در بخش پیشین مورد بحث قرار گرفته است. اما بخش دیگری از تبیین فلسفی تربیت رسمی و عمومی به دلیل ویژگیهای این نوع از تربیت با مباحث سیاسی و حقوقی ارتباط پیدا می کند.

از سوی دیگر این نوع تربیت به سبب شمول نسبت به گروه ویژه ای از مخاطبان در دوره رشدی خاص با مباحث روان شناختی و همچنین به دلیل تلقی از نظام تربیت رسمی و عمومی به مثابه یک نهاد اجتماعی خاص با مباحث جامعه شناختی نیز ارتباط پیدا میکند. لذا برای تبیین تربیت رسمی و عمومی باید از دستاوردهای معتبر این دو دانش مرتبط با تربیت جامعه شناسی و روان شناسی نیز کمک بگیریم بر این اساس در بخش مبانی اساسی تربیت رسمی و عمومی چهار گروه مبانی ،سیاسی مبانی حقوقی مبانی روان شناختی و مبانی جامعه شناختی، با توجه به خصوصیات تربیت رسمی و عمومی مطرح می شوند.

 

1-1 مبانی سیاسی

تربیت رسمی و عمومی به دلیل قانونمندی رسمیت عمومیت و الزام آور بودن حضور متربیان در آن با نظام سیاسی حاکم بر جامعه نسبت وثیقی بر قرار می.کند از این رو تدوین فلسفه تربیت هر جامعه نمی تواند نسبت به مقتضیات سیاسی آن جامعه بی تفاوت باشد بنابراین در تبیین الگوی تربیت رسمی و عمومی برای نظام جمهوری اسلامی ایران باید به ویژگیهای سیاسی این نظام نیز توجه شود. مبانی سیاسی آن دسته از گزاره های مفروضی هستند که از یک سو جایگاه تربیت را در نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران نشان می دهند و از دیگر سو چگونگی دخالت و تأثیر نظام سیاسی را در حوزه تربیت بیان می کنند. در اینجا به برخی از مهمترین مبانی سیاسی تربیت در جمهوری اسلامی ،ایران که از اسناد معتبر برگرفته شده اند اشاره می کنیم:

 

1-1-1. هدف حکومت دینی زمینه سازی برای تحقق حیات طیبه است

در اندیشه اسلامی که هستی مراتبی بی انتها دارد و انسان در دایره هستی موجودی ناتمام و در راه وصول به کمال تلقی میشود مبنای تأسیس جامعه اسلامی مقاصد و اهداف ویژه ای است که در نگرش اسلامی تعریف شده و به منزله غایت رسالت و فلسفه دین مطرح است. به این ترتیب فلسفه دین به فلسفه انقلاب ،دینی سپس به فلسفه حکومت دینی و در نهایت به فلسفه تأسیس نهادهای اجتماعی و اقدامات مربوط به آن تفصیل مییابد هدف از تشکیل حکومت متناسب با هدف دین زمینه سازی برای تحقق حیات طیبه است.

بنابراین دولت اسلامی دولت زمینه ساز تحقق حیات طیبه است نه دولت رفاه به بیان دقیق تر، تأمین رفاه هدف اصلی دولت اسلامی نیست بلکه هدف اساسی آن زمینه سازی برای تحقق حیات طیبه است و هر چند با عنایت به نقش حرکت آگاهانه و اختیاری افراد جامعه در تحقق حیات طیبه توجه دولت اسلامی بیش از هر موضوع بر تربیت افراد جامعه تمرکز می یابد؛ در عین حال، از آن جا که تأمین رفاه و امنیت و مانند اینها بر موفقیت هدایت و تربیت آحاد مردم تأثیر آشکار دارد دولت زمینه ساز تحقق حیات طیبه نیز موظف است به تأمین رفاه و امنیت مردم همچون مقدمه ای برای تحقق حیات طیبه همت گمارد.

امام علی(ع) فرمود كاد الفقر ان یکون کفرا» همچنین ایشان در عهدنامه مالک اشتر به چهار وظیفه مهم دولت اسلامی یعنی مدیریت مالی ایجاد امنیت آبادانی و عمران و استصلاح شهروندان اشاره کرده اند مطابق این فرمایش دولت اسلامی وظیفه ای جدی و مهم برای امنیت عمران و آبادانی جامعه و مبارزه با فقر و ناداری مردم دارد و انجام این وظایف به در واقع زمینه ای برای تحقق حیات طیبه به شمار میرود با چنین ،نگاهی تأمین رفاه و دیگر نیازهای افراد جامعه نیز زمینه ساز تحقق حیات طیبه است.

 

1-1-2. تربیت شایسته عموم مردم به لحاظ حاکمیت اصل مردم سالاری دینی در حکومت اسلامی هم از جمله اهداف تشکیل حکومت است و هم با توجه به تکیه این نوع حکومت بر انتخاب و حضور آگاهانه مردم راهکار اصلی حفظ و تداوم نظام سیاسی مطلوب به شمار می آید.

چنان که گذشت تربیت از کارکردهای اساسی حکومت اسلامی به شمار می آید و آن چه به اهداف حکومت تلقی شود (نظیر اجرای احکام الهی ،رفاه امنیت و برپایی عدالت در حقیقت وسایل و اهداف واسطی برای تحقق حیات طیبه و در عین حال مقدمة تحقق فرایند مطلوب تربیت در جامعه هستند. اما در واقع خاستگاه اقتدار دولت اسلامی و حفظ آن انسانهای هدایت یافته ای هستند که در راه برپایی ،عدالت پایداری حکومت دینی و گسترش هدایت خستگی ناپذیر مجاهدت می نمایند.

 

کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم: مبانی)

کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم: مبانی)

 

نقش تعلیم و تربیت در زندگی

تربیت، مفهومی گسترده و شامل بسیاری از جوانب زندگی ماست. از کودکی تا بزرگسالی، همه ما به تربیت نیاز داریم تا در زندگی به بهترین نحو ممکن پیشرفت کنیم. تربیت نه تنها برای توسعه فردی بلکه برای پیشرفت جامعه نیز اهمیت دارد. بدون تربیت، ما نمی‌توانیم در زندگی به بهترین نحو ممکن پیشرفت کنیم و به دیگران کمک کنیم.

یکی از مهمترین عوامل تربیت، نیازهای اساسی ماست. هر کودکی برای رشد به نیازهایی مانند عشق، محبت، احترام، توجه و امنیت نیاز دارد. بدون تأمین این نیازها، کودک نمی‌تواند به طور بهینه رشد کند و برای زندگی اجتماعی آماده شود.

بهترین روش برای تأمین نیازهای اساسی، تربیت صحیح و کارآمد است. تربیتی که با محبت و توجه انجام شود و به کودک احترام گذاشته شود، باعث می‌شود که کودک به اعتماد به نفس، خلاقیت و توانایی‌هایش پی ببرد. این نوع تربیت، کودک را قادر می‌سازد تا در زندگی به بهترین نحو ممکن پیشرفت کند و برای خودش و جامعه مفید باشد.

 

وزن 214 گرم
نام کتاب

تعلیم و تربیت اسلامی

تعداد صفحات

120

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز (جلد معمولی)

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

کتابسرای افشین، یا کتابفروشی افشین بوشهر مرکز خرید انواع کتاب های دانشگاهی، عمومی، کمک درسی  ، انواع لوازم التحریر، نوشت افزار و محصولات فرهنگی آماده ارائه بهترین خدمات با پشتیبانی قوی به شما عزیزان است.

  • با خیالی آسوده در خانه خرید خود را انجام دهید: کتابفروشی افشین دارای مدارک لازم برای فعالیت حضوری (جوازکسب) و فعالیت مجازی (اینماد و ساماندهی) می باشد.
  • جهت دریافت مشاوره یا پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید. (تیم پشتیبانی قوی و باتجربه افشین بوک در تمامی اوقات پاسخگوی شما می باشد)

در شبکه های مجازی ما را دنبال نمایید.

 

آدرس فروشگاه: بوشهر، خیابان عاشوری، بهارستان 17

تمامی حقوق این سایت متعلق به کتابسرای افشین می باشد.

گفتگو در واتساپ
×