کتابسرای افشین | وارد شوید| ثبت نام کنید
۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

معاونت مسکن و ساختمان

نشر توسعه ایران

منابع آزمونی برای همه رشته گرایشهای آزمون نظام مهندسی

تعداد
قیمت:
۵۵,۰۰۰ تومان
چرا از کتابسرای افشین خرید کنیم؟
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • ضمانت اصالت کالا
  • ارسال سریع کالا
  • پرداخت آنلاین امن
Rate this product

خرید کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1390 معاونت مسکن و ساختمان نشر توسعه ایران. این کتاب از مهمترین منابع آزمون نظام مهندسی می باشد.

 

 

خرید کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1390

معاونت مسکن و ساختمان

نشر توسعه ایران

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مهمترین منابع آزمونی برای همه رشته گرایشهای آزمون نظام مهندسی می باشد.

به همین جهت از ذکر نام رشته گرایشها خودداری نموده و با قید کلمه همه رشته گرایشها اهمیت آن را متذکر می شویم.

 

شاید به این کتاب ها نیز علاقه داشته باشید

 

فهرست

1- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فهرست موضوعی مواد قانون

فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی

فصل دوم: تشكيلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان

فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی

فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان

فصل پنجم: آموزش و ترویج

فصل ششم: متفرقه

 2- آئین نامه اجرائی

فهرست موضوعی مواد آئين نامه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: پروانه اشتغال بکار مهندسی، حدود صلاحيت و ظرفیت اشتغال

فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

فصل چهارم: نظارت و کنترل ساختمان

فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی

فصل هفتم: هیأت عمومی

فصل هشتم: شورای مرکزی

فصل نهم: رئیس سازمان

فصل دهم: مقررات متفرقه

3- آئین نامه ماده 4

– آئین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

4 – آئین نامه ماده ۲۷

– ارجاع امور کارشناسی به مهندسان دارای پروانه اشتغال

5- آئین نامه ماده ۲۸

– آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی

6- اصلاحيه مواد ۵۳، ۵۵، ۵۶، ۷۱، ۷۲، ۱۰۱ و ۱۱۶ .در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

7- آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۸۳) .۸

8- تصویب نامه شماره 32140/ت 2428 ک مورخ ۱۳۸۸/ ۲ / ۱۶ .موضوع اصلاح مواد ۵۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۷۱ و ۷۲ .در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

9- تصویب نامه شماره ۵۳۳۱۶ ره/ت ۵۳۸ه مورخ ۱۳۸۸/ ۳ / ۱۰ .موضوع اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۵۹، اصلاح ماده 60. اصلاح ماده 66 و اصلاح شماره بندهای اصلاحيه آئین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان …

10- تصویب نامه شماره ۱۹۳۰۵۰ ت 43873 ک .مورخ ۸۸/ ۱۰ / ۱ موضوع اصلاح ماده 60 .در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان…

11- تصویب نامه شماره 42014/ت 46464ک مورخ ۹۰/ ۲ / ۲۷ .موضوع اصلاح مواد ۱ ، ۵، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۳۹، ۳۷ و ۳۸ .در آئین نامه تشکیلات حرفه ای. کاردانهای فنی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۵۳/رت ۱۹۲۹۵ه – مورخ ۱۳۷۹/ ۷ / ۹

12- تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷ت ۵۲۶۶۰ ه مورخ ۹۶/ ۱۲ / ۵ هیئت وزیران

 

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نشر توسعه ایران

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نشر توسعه ایران

 

پیشگفتار کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاههای اجرایی و یا منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود. بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمانهای نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملی ساختمان و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دوره ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.

در حال حاضر این مقررات به درجه ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. مقایسه کیفیت ساختمانها بویژه از حیث سازه ای در سال های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر اتکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. برای جبران فاصله شاخصهای پیش گفته شده لازم است:

اولأ

نهادهای حاکمیتی سیاست گذار و برنامه ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم نظارت جدی تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اعمال گردد.

ثانیا

سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های حرفه ای دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیش از پیش در ترویج و تبیین مقررات وضع شده، الگوسازی و ارایه نمونه های عینی رعایت مقررات باد شده و معرفی فن آوری های نوین و به نمایش گذاشتن مزایای آن تلاش نمایند.

ثالثا

مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای و با تکیه بر اصل اخلاق حرفه ای خود نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان بیش از پیش اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشویق یا ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان آن شوند. همچنین مردم به عنوان بهره برداران نهایی می توانند با افزایش سطح آگاهی از حقوق خود نقش اساسی در ارتقای کیفیت از طریق افزایش مطالبات در کیفیت و بهره وری ساختمان ها و ایجاد انگیزه رقابت در ارایه ساختمان های با کیفیت ایفا نمایند.

در خاتمه از کلیه اساتید و صاحبنظران و تدوین کنندگان که از ابتدا تا کنون در تدوین و تجدید نظر مباحث مقررات ملی ساختمان تلاش نموده و در همفکری و همکاری با این وزارت از هیچ کوششی دریغ ننموده اند، سپاس گزارم. همچنین برای دست اندرکاران ساخت و ساز از دستگاههای نظارتی و کنترلی مراجع صدور پروانه و کلیه عزیزانی که اجرای این مقررات را خدمتگزاری به میهن و مردم خویش می پندارند، آرزوی موفقیت و سربلندی در پیشگاه خدای متعال می نمایم.

 

شما می توانید تمامی کتاب های دانشگاهی خود و منابع مورد نیاز خود جهت آزمون را از کتابسرای افشین تهیه نمایید.

خرید به صورت اینترنتی، تلفنی و در فضای مجازی

اگر برای خرید خود به راهنمایی نیاز دارید. در بخش نظرات با ما مطرح نمایید…

 

وزن 260 گرم
نام کتاب

انتشارات

توسعه ایران

سال چاپ

1399

تعداد صفحات

197

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

کتابسرای افشین، یا کتابفروشی افشین بوشهر مرکز خرید انواع کتاب های دانشگاهی، عمومی، کمک درسی  ، انواع لوازم التحریر، نوشت افزار و محصولات فرهنگی آماده ارائه بهترین خدمات با پشتیبانی قوی به شما عزیزان است.

  • با خیالی آسوده در خانه خرید خود را انجام دهید: کتابفروشی افشین دارای مدارک لازم برای فعالیت حضوری (جوازکسب) و فعالیت مجازی (اینماد و ساماندهی) می باشد.
  • جهت دریافت مشاوره یا پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید. (تیم پشتیبانی قوی و باتجربه افشین بوک در تمامی اوقات پاسخگوی شما می باشد)

در شبکه های مجازی ما را دنبال نمایید.

 

آدرس فروشگاه: بوشهر، خیابان عاشوری، بهارستان 17

تمامی حقوق این سایت متعلق به کتابسرای افشین می باشد.

هر سوالی دارید بپرسید...
×